آگهی استخدام راننده پایه یک در موسسه خصوصی

استخدام راننده پایه یک در موسسه خصوصی

1399-02-10

استخدام راننده پایه یک (کاویان ۹ تن) در موسسه خصوصی آشنا به گرفتن بار در پایانه با حقوق مناسب

استخدام راننده پایه یک (کاویان ۹ تن) در موسسه خصوصی آشنا به گرفتن بار در پایانه با حقوق مناسب

تهران تهرانسر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی