آگهی استخدام راننده جرثقیل در موسسه معتبر

استخدام راننده جرثقیل در موسسه معتبر

1399-02-12

استخدام راننده جرثقیل 3 تن در موسسه معتبر برای جابجایی انواع خودرو دارای ضامن معتبر و ساکن تهران با سابقه کار و حقوق مناسب

استخدام راننده جرثقیل 3 تن در موسسه معتبر برای جابجایی انواع خودرو دارای ضامن معتبر و ساکن تهران با سابقه کار و حقوق مناسب

تهران شوش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی