آگهی استخدام مدیر فروش در شرکت پتروشیمی

استخدام مدیر فروش در شرکت پتروشیمی

1399-02-10

استخدام مدیر فروش در شرکت پتروشیمی دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته مکانیک سیالات دارای حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط

استخدام مدیر فروش در شرکت پتروشیمی دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته مکانیک سیالات دارای حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط

تهران عباس آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی