آگهی استخدام راننده برای تاکسی صفر در موسسه خصوصی

استخدام راننده برای تاکسی صفر در موسسه خصوصی

1399-02-10

استخدام راننده متعهد برای تاکسی صفر خطی تهران در موسسه خصوصی با حقوق توافقی. لطفا تماس بگیرید.

استخدام راننده متعهد برای تاکسی صفر خطی تهران در موسسه خصوصی با حقوق توافقی. لطفا تماس بگیرید.

تهران شمس آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی