آگهی استخدام بازاریاب تلفنی در شرکت پخش مواد غذایی

استخدام بازاریاب تلفنی در شرکت پخش مواد غذایی

1399-02-09

استخدام بازاریاب تلفنی در شرکت پخش مواد غذایی با شرایط ویژه و حقوق مناسب به صورت حضوری

استخدام بازاریاب تلفنی در شرکت پخش مواد غذایی با شرایط ویژه و حقوق مناسب به صورت حضوری

تهران عباس آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی