آگهی استخدام مربی زبان انگلیسی در مهد کودک

استخدام مربی زبان انگلیسی در مهد کودک

1399-02-10

استخدام مربی زبان انگلیسی خانم در مهد کودک- مسلط به مکالمه و دارای سابقه کار در مهد کودک جهت بازی با کودکان- کار به صورت تمام وقت میباشد حقوق به صورت توافقی بعد از مصاحبه بیمه دارد.

استخدام مربی زبان انگلیسی خانم در مهد کودک- مسلط به مکالمه و دارای سابقه کار در مهد کودک جهت بازی با کودکان- کار به صورت تمام وقت میباشد حقوق به صورت توافقی بعد از مصاحبه بیمه دارد.

تهران نیاوران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی