آگهی استخدام برنامه نویس در شرکت معتبر

استخدام برنامه نویس در شرکت معتبر

1399-02-08

استخدام برنامه نویس در شرکت معتبر، فقط دور کاری ، حقوق ماهیانه 2 میلیون تومان، مسلط به زبان C SHARP , .NET یا JAVA به منظور APP BASED و WEB BASED، مسلط به HTML5 و CSS، مسلط ددر SQL SERVER، مسلط به متصل کردن برنامه های نوشته شده به فایل…

استخدام برنامه نویس در شرکت معتبر، فقط دور کاری ، حقوق ماهیانه 2 میلیون تومان، مسلط به زبان C SHARP , .NET یا JAVA به منظور APP BASED و WEB BASED، مسلط به HTML5 و CSS، مسلط ددر SQL SERVER، مسلط به متصل کردن برنامه های نوشته شده به فایل اکسل، مسلط به تحلیل DATABASE از قبل مستقر شده

تهران فردوس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی