آگهی استخدام پشتیبان سایت در شرکت الکتروشایلی

استخدام پشتیبان سایت در شرکت الکتروشایلی

1399-02-08

استخدام پشتیبان سایت در شرکت الکتروشایلی، کارمند آقا جهت امور و پشتیبانی سایت تامین کننده ملزومات برق صنعتی، مسلط به کامپیوتر و اینترنت،

استخدام پشتیبان سایت در شرکت الکتروشایلی، کارمند آقا جهت امور و پشتیبانی سایت تامین کننده ملزومات برق صنعتی، مسلط به کامپیوتر و اینترنت،

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی