آگهی استخدام حسابدار در شرکت پیمانکاری

استخدام حسابدار در شرکت پیمانکاری

1399-02-08

استخدام حسابدار در شرکت پیمانکاری مسلط به برنامه هلو به صورت تمام وقت با حقوق ۳ میلیون تومان

استخدام حسابدار در شرکت پیمانکاری مسلط به برنامه هلو به صورت تمام وقت با حقوق ۳ میلیون تومان

تهران حسن آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی