آگهی استخدام مدیر مالی در شرکت تجاری

استخدام مدیر مالی در شرکت تجاری

1399-02-08

استخدام مدیر مالی خانم در شرکت تجاری دارای حداقل پنج سال سابقه کار با مدرک فوق لیسانس مدیریت مالی

استخدام مدیر مالی خانم در شرکت تجاری دارای حداقل پنج سال سابقه کار با مدرک فوق لیسانس مدیریت مالی

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی