آگهی استخدام کارشناس فروش تلفنی در کلینیک زیبایی

استخدام کارشناس فروش تلفنی در کلینیک زیبایی

1399-02-08

استخدام کارشناس فروش تلفنی خانم در کلینیک زیبایی دارای سابقه کار مرتبط با حقوق و مزایای مناسب

استخدام کارشناس فروش تلفنی خانم در کلینیک زیبایی دارای سابقه کار مرتبط با حقوق و مزایای مناسب

تهران فرمانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی