آگهی استخدام حسابدار در کارخانه مبل سازی

استخدام حسابدار در کارخانه مبل سازی

1399-02-08

استخدام حسابدار آقا در کارخانه مبل سازی به صورت تمام وقت و آشنا با برنامه حسابداری هلو - لطفا ساکنین منطقه تماس بگیرند.

استخدام حسابدار آقا در کارخانه مبل سازی به صورت تمام وقت و آشنا با برنامه حسابداری هلو - لطفا ساکنین منطقه تماس بگیرند.

تهران شهرک امید

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی