درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام پیک موتوری در موسسه خصوصی

استخدام پیک موتوری در موسسه خصوصی

1399-02-08

استخدام پیک موتوری با موتور در موسسه خصوصی بابت انجام کارهای شخصی در محدوده مرزداران با تسویه روزانه

استخدام پیک موتوری با موتور در موسسه خصوصی بابت انجام کارهای شخصی در محدوده مرزداران با تسویه روزانه

تهران
اطلاعات تماس

*******09352

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی