آگهی استخدام مهندس طراح سایت در تیم طراحی

استخدام مهندس طراح سایت در تیم طراحی

1399-02-08

استخدام مهندس طراح سایت در تیم طراحی ، مسلط به ورد پرس - HTML و CSS- فتوشاپ و آشنایی با زبان انگلیسی، خلاق و منظم و آموزش پذیر، تمام وقت از ساعت 9 الی 18

استخدام مهندس طراح سایت در تیم طراحی ، مسلط به ورد پرس - HTML و CSS- فتوشاپ و آشنایی با زبان انگلیسی، خلاق و منظم و آموزش پذیر، تمام وقت از ساعت 9 الی 18

تهران فاطمی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی