آگهی استخدام مدرس زبان فرانسه در آموزشگاه زبان دخترانه

استخدام مدرس زبان فرانسه در آموزشگاه زبان دخترانه

1399-02-08

استخدام مدرس حرفه ای خانم زبان فرانسه در آموزشگاه زبان دخترانه- کار به صورت حضوری در آموزشگاه- همراه با مدرک مرتبط و سابقه کار تدریس حقوق به صورت توافقی

استخدام مدرس حرفه ای خانم زبان فرانسه در آموزشگاه زبان دخترانه- کار به صورت حضوری در آموزشگاه- همراه با مدرک مرتبط و سابقه کار تدریس حقوق به صورت توافقی

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی