آگهی استخدام عکاس در آکادمی

استخدام عکاس در آکادمی

1399-02-08

استخدام تعدادی عکاس خانم جوان در آکادمی- جهت عکس برداری در داخل محیط آکادمی- با حقوق خوب و سابقه کاری مرتبط در زمینه عکاسی

استخدام تعدادی عکاس خانم جوان در آکادمی- جهت عکس برداری در داخل محیط آکادمی- با حقوق خوب و سابقه کاری مرتبط در زمینه عکاسی

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی