آگهی استخدام برنامه نویس در شرکت خصوصی

استخدام برنامه نویس در شرکت خصوصی

1399-02-08

استخدام برنامه نویس در شرکت خصوصی، خانم، ساعت و محل کار با خودتان، آشنایی به فتوشاپ، تسلط کامل به وردپرس و jquery ، bootstrap، آشنا به زبان انگلیسی و سئو، باسرعت کار بالا و تحویل فوری ، حقوق ثابت و پروژه ای،

استخدام برنامه نویس در شرکت خصوصی، خانم، ساعت و محل کار با خودتان، آشنایی به فتوشاپ، تسلط کامل به وردپرس و jquery ، bootstrap، آشنا به زبان انگلیسی و سئو، باسرعت کار بالا و تحویل فوری ، حقوق ثابت و پروژه ای،

تهران الهیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی