آگهی استخدام برقکار خودرو

استخدام برقکار خودرو

1397-07-19

به یک برق کار خودرو ماهر و CNG کارماهردر محدوده پرند نیازمندیم .

به یک برق کار خودرو ماهر و CNG کارماهردر محدوده پرند نیازمندیم .

پرند پرند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی