آگهی استخدام بازاریاب در فروشگاه ابزار الات ساختمانی

استخدام بازاریاب در فروشگاه ابزار الات ساختمانی

1399-02-07

استخدام چند نفر بازاریاب خانم و آقا در فروشگاه ابزار الات ساختمانی در محیط کاری مناسب و حقوق توافقی

استخدام چند نفر بازاریاب خانم و آقا در فروشگاه ابزار الات ساختمانی در محیط کاری مناسب و حقوق توافقی

تهران ورامین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی