آگهی استخدام مدرس ابتدایی در مجموعه آموزشی بیکلاس

استخدام مدرس ابتدایی در مجموعه آموزشی بیکلاس

1399-02-07

استخدام مدرس حرفه ای و با تجربه تدریس پایه ابتدایی در مجموعه آموزشی بیکلاس - دارای جزوه از تمام مقاطع با حقوق مناسب

استخدام مدرس حرفه ای و با تجربه تدریس پایه ابتدایی در مجموعه آموزشی بیکلاس - دارای جزوه از تمام مقاطع با حقوق مناسب

مشهد وکیل آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی