آگهی استخدام طراح حرفه ای در موسسه معتبر

استخدام طراح حرفه ای در موسسه معتبر

1399-02-07

استخدام طراح حرفه ای و خلاق در موسسه معتبر- کاربه صورت تمام وقت یا دور کاری و غیرحضوری-مسلط به فتوشاپ و ... طراحی حرفه ای برای پست و استوری اینستاگرام و طراحی لوگو با حقوق ثابت محل در برج سلمان

استخدام طراح حرفه ای و خلاق در موسسه معتبر- کاربه صورت تمام وقت یا دور کاری و غیرحضوری-مسلط به فتوشاپ و ... طراحی حرفه ای برای پست و استوری اینستاگرام و طراحی لوگو با حقوق ثابت محل در برج سلمان

مشهد راهنمایی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی