آگهی استخدام بازاریاب در کارخانه تولیدی

استخدام بازاریاب در کارخانه تولیدی

1399-02-07

استخدام بازاریاب در کارخانه تولیدی دارای سابقه کار بازاریابی و فروش و حسابداری با حقوق توافقی. محل کار احمدآباد مستوفی می باشد.

استخدام بازاریاب در کارخانه تولیدی دارای سابقه کار بازاریابی و فروش و حسابداری با حقوق توافقی. محل کار احمدآباد مستوفی می باشد.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی