آگهی استخدام حسابدار خانم در شرکت پخش مواد غذایی

استخدام حسابدار خانم در شرکت پخش مواد غذایی

1399-02-07

استخدام حسابدار خانم در شرکت پخش مواد غذایی دارای پنج سال سابقه کار مفید و تسلط بر حسابداری مالی و حقوق و دستمزد

استخدام حسابدار خانم در شرکت پخش مواد غذایی دارای پنج سال سابقه کار مفید و تسلط بر حسابداری مالی و حقوق و دستمزد

تهران استاد معین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی