آگهی استخدام کارشناس فروش در فروشگاه تهویه مطبوع

استخدام کارشناس فروش در فروشگاه تهویه مطبوع

1399-02-07

استخدام کارشناس فروش در فروشگاه تهویه مطبوع در محیط کاری مناسب و با حقوق توافقی

استخدام کارشناس فروش در فروشگاه تهویه مطبوع در محیط کاری مناسب و با حقوق توافقی

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی