آگهی استخدام پزشک عمومی در مطب خصوصی

استخدام پزشک عمومی در مطب خصوصی

1399-02-06

استخدام پزشک عمومی در مطب خصوصی مسلط به تزریق فیلتر، مزوتراپی، بوتاکس و.... با شرایط مناسب و حقوق توافقی

استخدام پزشک عمومی در مطب خصوصی مسلط به تزریق فیلتر، مزوتراپی، بوتاکس و.... با شرایط مناسب و حقوق توافقی

تهران طرشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی