آگهی استخدام راننده سواری در آژانس اسنپ

استخدام راننده سواری در آژانس اسنپ

1399-02-06

استخدام راننده سواری در آژانس اسنپ - هزینه بیمه بدنه و ثالث با راننده نخواهد بود - دارای ضامن معتبر و هشتاد میلیون تومان سفته با حقوق پورسانتی

استخدام راننده سواری در آژانس اسنپ - هزینه بیمه بدنه و ثالث با راننده نخواهد بود - دارای ضامن معتبر و هشتاد میلیون تومان سفته با حقوق پورسانتی

تهران شهران شمالی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی