آگهی استخدام بازاریاب تلفنی در دفتر اداری

استخدام بازاریاب تلفنی در دفتر اداری

1399-02-06

استخدام بازاریاب تلفنی خانم در دفتر اداری در محیط زنانه و دور از حاشیه با حقوق ثابت و حقوق پورسانت

استخدام بازاریاب تلفنی خانم در دفتر اداری در محیط زنانه و دور از حاشیه با حقوق ثابت و حقوق پورسانت

تهران شهر ری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی