آگهی استخدام راننده پیکان وانت در کارخانه مواد غذایی

استخدام راننده پیکان وانت در کارخانه مواد غذایی

1399-02-04

استخدام راننده پیکان وانت در کارخانه مواد غذایی آشنا به مناطق تهران و دارای روحیه کار تیمی با حقوق مناسب

استخدام راننده پیکان وانت در کارخانه مواد غذایی آشنا به مناطق تهران و دارای روحیه کار تیمی با حقوق مناسب

تهران شهر ری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی