آگهی استخدام راننده سواری با خودرو یا بدون خودرو در موسسه معتبر

استخدام راننده سواری با خودرو یا بدون خودرو در موسسه معتبر

1399-02-05

استخدام راننده سواری با خودرو یا بدون خودرو در موسسه معتبر بابت ارائه سرویس به ارگان ها با حقوق ثابت و طرح ترافیک رایگان. لطفا از شهرستان تماس نگیرید.

استخدام راننده سواری با خودرو یا بدون خودرو در موسسه معتبر بابت ارائه سرویس به ارگان ها با حقوق ثابت و طرح ترافیک رایگان. لطفا از شهرستان تماس نگیرید.

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی