آگهی استخدام بازاریاب تلفنی در دفتر اداری

استخدام بازاریاب تلفنی در دفتر اداری

1399-02-04

استخدام بازاریاب تلفنی در دفتر اداری به صورت تمام وقت به صورت حضوری. امکان دورکاری وجود ندارد.

استخدام بازاریاب تلفنی در دفتر اداری به صورت تمام وقت به صورت حضوری. امکان دورکاری وجود ندارد.

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی