آگهی استخدام طراح در شرکت های چاپ

استخدام طراح در شرکت های چاپ

1399-02-04

استخدام طراح آقا/خانم حرفه ای در شرکت های چاپ در جاده قدیم کرج- با حداقل 5 سال تجربه کاری مرتبط- برای طراحی جعبه، بروشور، بنر تبلیغاتی و ... با حقوق و مزایای خوب

استخدام طراح آقا/خانم حرفه ای در شرکت های چاپ در جاده قدیم کرج- با حداقل 5 سال تجربه کاری مرتبط- برای طراحی جعبه، بروشور، بنر تبلیغاتی و ... با حقوق و مزایای خوب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی