آگهی استخدام معلم مجرب کلاس ششم در منزل

استخدام معلم مجرب کلاس ششم در منزل

1399-02-03

استخدام معلم خانم مجرب کلاس ششم در منزل جهت آموزش و تکالیف دانش آموز پسر در منطقه گیشا - کار به صورت پاره وقت میباشد- تسلط بر زبان انگلیسی و کامپیوتر با حقوق توافقی و بیمه همراه با سابقه تدریس در مدرسه

استخدام معلم خانم مجرب کلاس ششم در منزل جهت آموزش و تکالیف دانش آموز پسر در منطقه گیشا - کار به صورت پاره وقت میباشد- تسلط بر زبان انگلیسی و کامپیوتر با حقوق توافقی و بیمه همراه با سابقه تدریس در مدرسه

تهران گیشا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی