آگهی استخدام حسابدار در فروشگاه

استخدام حسابدار در فروشگاه

1399-02-02

استخدام حسابدار در فروشگاه پارچه فروشی در محدوده یافت آباد دارای سابقه کار و مسلط به برنامه حسابداری هلو به صورت تمام وقت

استخدام حسابدار در فروشگاه پارچه فروشی در محدوده یافت آباد دارای سابقه کار و مسلط به برنامه حسابداری هلو به صورت تمام وقت

تهران یافت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی