آگهی استخدام پزشک متخصص داخلی در درمانگاه عمومی

استخدام پزشک متخصص داخلی در درمانگاه عمومی

1399-02-02

استخدام پزشک متخصص داخلی در درمانگاه عمومی با حقوق مناسب و در شیفت های مختلف کاری

استخدام پزشک متخصص داخلی در درمانگاه عمومی با حقوق مناسب و در شیفت های مختلف کاری

تهران جنت آباد جنوبی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی