آگهی استخدام برنامه نویس در شرکت معتبر خصوصی

استخدام برنامه نویس در شرکت معتبر خصوصی

1399-02-02

استخدام برنامه نویس در شرکت معتبر خصوصی، خانم یا آقا حرفه ای در (اکسس‌و SQL)، یک الی دو ماهه به صورت پروژه ای، حقوق حداقل 5 میلیون به همراه بیمه، برای پشتیبانی قرارداد دوساله به مبلغ دو میلیون تومان ثابت در نظر گرفته شده است

استخدام برنامه نویس در شرکت معتبر خصوصی، خانم یا آقا حرفه ای در (اکسس‌و SQL)، یک الی دو ماهه به صورت پروژه ای، حقوق حداقل 5 میلیون به همراه بیمه، برای پشتیبانی قرارداد دوساله به مبلغ دو میلیون تومان ثابت در نظر گرفته شده است

تهران آجودانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی