آگهی استخدام پزشک متخصص پوست و مو در کلینیک تازه تاسیس

استخدام پزشک متخصص پوست و مو در کلینیک تازه تاسیس

1399-02-02

استخدام پزشک متخصص پوست و مو در کلینیک تازه تاسیس برای همکاری در شیفت های مختلف توافق شده بابت ویزیت بیماران و قبول مسوولیت فنی در یک شیفت با حقوق مناسب

استخدام پزشک متخصص پوست و مو در کلینیک تازه تاسیس برای همکاری در شیفت های مختلف توافق شده بابت ویزیت بیماران و قبول مسوولیت فنی در یک شیفت با حقوق مناسب

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی