آگهی استخدام حسابدار در شرکت پخش مواد غذایی

استخدام حسابدار در شرکت پخش مواد غذایی

1399-02-02

استخدام حسابدار خانم جوان در شرکت پخش مواد غذایی حداقل دارای پنج سال سابقه کار آشنا به تمام گزارشات حسابداری و حقوق و دستمزد

استخدام حسابدار خانم جوان در شرکت پخش مواد غذایی حداقل دارای پنج سال سابقه کار آشنا به تمام گزارشات حسابداری و حقوق و دستمزد

تهران استاد معین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی