آگهی استخدام کارمند فروش در فروشگاه پوشاک

استخدام کارمند فروش در فروشگاه پوشاک

1399-02-02

استخدام کارمند فروش در فروشگاه پوشاک مسلط به امر فروشندگی با حقوق ثابت و حقوق پورسانت و حقوق پاداش به صورت تمام وقت

استخدام کارمند فروش در فروشگاه پوشاک مسلط به امر فروشندگی با حقوق ثابت و حقوق پورسانت و حقوق پاداش به صورت تمام وقت

کرمانشاه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی