آگهی استخدام بازاریاب تلفنی در شرکت نبض سیمرغ

استخدام بازاریاب تلفنی در شرکت نبض سیمرغ

1399-02-01

استخدام بازاریاب تلفنی در شرکت نبض سیمرغ دارای حداقل سه سال سابقه کار منظم و بی حاشیه با حقوق دو میلیون تومان

استخدام بازاریاب تلفنی در شرکت نبض سیمرغ دارای حداقل سه سال سابقه کار منظم و بی حاشیه با حقوق دو میلیون تومان

تهران فردوس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی