آگهی استخدام گرافیست در شرکت مجاز

استخدام گرافیست در شرکت مجاز

1399-02-01

استخدام گرافیست خلاق و حرفه ای آقا / خانم در شرکت مجاز- تسلط به امور طراحی و نرم افزار های گرافیکی با حقوق و مزایای مناسب

استخدام گرافیست خلاق و حرفه ای آقا / خانم در شرکت مجاز- تسلط به امور طراحی و نرم افزار های گرافیکی با حقوق و مزایای مناسب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی