آگهی استخدام مدیر فروش در شرکت گیل سکنی

استخدام مدیر فروش در شرکت گیل سکنی

1399-02-01

استخدام مدیر فروش خانم با تجربه در شرکت گیل سکنی آشنا به انجام امور دفتری و به صورت تمام وقت

استخدام مدیر فروش خانم با تجربه در شرکت گیل سکنی آشنا به انجام امور دفتری و به صورت تمام وقت

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی