آگهی استخدام راننده با خودرو در فروشگاه اینترنتی

استخدام راننده با خودرو در فروشگاه اینترنتی

1399-01-30

استخدام راننده آقا متاهل در فروشگاه اینترنتی دارای خودرو بسیار سالم با مدارک برای شیفت های مختلف کاری با حقوق پورسانت در منطقه مرزداران. لطفا تماس نگیرید.

استخدام راننده آقا متاهل در فروشگاه اینترنتی دارای خودرو بسیار سالم با مدارک برای شیفت های مختلف کاری با حقوق پورسانت در منطقه مرزداران. لطفا تماس نگیرید.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی