آگهی استخدام معلم در مدرسه ابتدایی

استخدام معلم در مدرسه ابتدایی

1399-01-30

استخدام معلم خانم در مدرسه ابتدایی از پدیرفتن نیروی بازنشسته معذوریم- مدرک تحصیلی کارشناسی به بالا قابل قبول است .سابقه کاری لازم است ولی اگر سابقه کاری مرتبط ندارید رشته های هم تراز قابل قبول است. تسلط به کار با کامپیوتر الزامی است. با حقوق مناسب

استخدام معلم خانم در مدرسه ابتدایی از پدیرفتن نیروی بازنشسته معذوریم- مدرک تحصیلی کارشناسی به بالا قابل قبول است .سابقه کاری لازم است ولی اگر سابقه کاری مرتبط ندارید رشته های هم تراز قابل قبول است. تسلط به کار با کامپیوتر الزامی است. با حقوق مناسب

تهران عباس آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی