آگهی استخدام براشینگ کار در سالن زیبایی گیسو

استخدام براشینگ کار در سالن زیبایی گیسو

1397-08-23

استخدام براشینگ کار در سالن زیبایی گیسو. ساعت کاری از 9 تا 18 مشتری از سالن 60-40 مشتری از شما 70-30

استخدام براشینگ کار در سالن زیبایی گیسو. ساعت کاری از 9 تا 18 مشتری از سالن 60-40 مشتری از شما 70-30

تهران دهکده المپیک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی