آگهی استخدام برنامه نویس در شرکت فعال کامپیوتری

استخدام برنامه نویس در شرکت فعال کامپیوتری

1399-02-01

استخدام برنامه نویس در شرکت فعال کامپیوتری، 1 تا 3 تجربه ، آشنا به زبان انگلیسی، تمام وقت یا نیمه وقت، خانم و آقا

استخدام برنامه نویس در شرکت فعال کامپیوتری، 1 تا 3 تجربه ، آشنا به زبان انگلیسی، تمام وقت یا نیمه وقت، خانم و آقا

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی