آگهی استخدام مدرس زبان دانمارکی در موسسه معتبر

استخدام مدرس زبان دانمارکی در موسسه معتبر

1399-01-30

استخدام مدرس زبان دانمارکی در موسسه معتبر شرایط سنی بین 25 الی 50 - با ارائه مدرک تحصیلی حداقل 1 سال سابقه کار مرتبط در موسسه همراه با حقوق عالی داشتن توانایی جذب شاگرد. کار به صورت حضوری میباشد.

استخدام مدرس زبان دانمارکی در موسسه معتبر شرایط سنی بین 25 الی 50 - با ارائه مدرک تحصیلی حداقل 1 سال سابقه کار مرتبط در موسسه همراه با حقوق عالی داشتن توانایی جذب شاگرد. کار به صورت حضوری میباشد.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی