آگهی استخدام عکاس در آتلیه

استخدام عکاس در آتلیه

1399-01-30

استخدام عکاس حرفه ای خانم در آتلیه ای در تهران ترجیحا ساکن غرب تهران باشد. تسلط بر روتوش و طراحی آلبوم در محیطی زنانه- شرایط سنی 30 تا 40 سال ساعت کاری 10 الی 20

استخدام عکاس حرفه ای خانم در آتلیه ای در تهران ترجیحا ساکن غرب تهران باشد. تسلط بر روتوش و طراحی آلبوم در محیطی زنانه- شرایط سنی 30 تا 40 سال ساعت کاری 10 الی 20

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی