آگهی استخدام طراح وب سایت در شرکت خصوصی

استخدام طراح وب سایت در شرکت خصوصی

1399-01-31

استخدام طراح وب سایت در شرکت خصوصی، طراحی به دو زبان عربی و انگلیسی خواهد بود، مطالب و مستندات از طریق سایت مرجع در اختیارتان میگذاریم، لطفا در حرفه خود باسابقه کار و مجرب باشید، حقوق توافقی ، خانم/آقا

استخدام طراح وب سایت در شرکت خصوصی، طراحی به دو زبان عربی و انگلیسی خواهد بود، مطالب و مستندات از طریق سایت مرجع در اختیارتان میگذاریم، لطفا در حرفه خود باسابقه کار و مجرب باشید، حقوق توافقی ، خانم/آقا

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی