آگهی استخدام پرستار در درمانگاه

استخدام پرستار در درمانگاه

1399-01-29

استخدام پرستار خانم در درمانگاه دارای مدرک لیسانس پرستاری کار به صورت شیفت در گردشی حدود ده تا دوازده شیفت در ماه با حقوق توافقی

استخدام پرستار خانم در درمانگاه دارای مدرک لیسانس پرستاری کار به صورت شیفت در گردشی حدود ده تا دوازده شیفت در ماه با حقوق توافقی

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی