آگهی استخدام راننده میکسر در شرکت خصوصی

استخدام راننده میکسر در شرکت خصوصی

1399-01-28

استخدام راننده میکسر در شرکت خصوصی در منطقه اتحاد. لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

استخدام راننده میکسر در شرکت خصوصی در منطقه اتحاد. لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی